top of page

Stress = Sjukskrivningskostnader

På fyra år har sjukskrivningar pga stress ökat med 70 %. Med rätt kunskap hos din personal om hur de kan hantera stres, koppla bort stress och känna mer hanterbarhet i sitt liv minskar du den negativa kurvan.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page