VÅRT KONCEPT

Vårt koncept

 

Vi tycker att friskvårdsbidrag för den psykiska delen borde vara viktigare än friskvård för den fysiska som alla arbetsgivare har idag. För helt ärligt, vad är det som kostar mest pengar?

När vårt koncept har testats i Helsingborg stad uppgav 19 % av de anställda som prövade appen att de var hjälpta av den under en tre månaders period. När konceptet testades i Göteborg under 6 månader uppgav 40 % att de var hjälpta. 40 %, Vilka vinster ger inte det?!

Att sjukskrivningar och kostnader för stress och ohälsa ökar stadigt behöver vi inte berätta, det vet vi alla. Företag och organisationer som satsar tidigt med att förebygga tjänar miljoner.

Arbetstid och fritid går ihop, hamnar en person i svårigheter eller lägre mående på sin fritid märks det på arbetet. Ett företag som har personal som presterar 80-90 % av sin kapacitet ger ett enormt bortfall i arbetsinsats i längden.

Hur förebygger man då? Man utbildar sin personal och ger de verktyg att handskas med det som påverkar dem negativt i kommande perioder! 

Att använda TwoAct är lika enkelt som det är självklart.

 

Alla personer går igenom livet med olika svårigheter och motgångar. Svårigheter med sömn, perioder av stress och självmedicinering av olika slag är bara några av de saker vi får brottas med. Personal som får redskap att handskas med sina motgångar i livet bygger upp en värdefull ”verktygslåda”.

 

Ohälsokostnader för Sveriges arbetsgivare är hög. (H)järnkoll har publicerat statistik baserat på fall från svenska arbetsgivare och samanställt nio exempel och kostnaderna för respektive företag.

- Ilska och överreaktioner: 200 000 SEK

- Stressrelaterad ohälsa: 150 000 SEK

- Relationsproblem: 140 000 SEK

- Omorganisation: 600 000 SEK

- Utmattningsdepression: 500 000 SEK

- Må dåligt: 100 000 SEK

- Relationsproblem och omorganisation: 70 000 SEK

- Tidiga eller sena insatser: <1 000 000 SEK

- Skilsmässa: 400 000 SEK

Se länk för mer information och rapporten i sin helhet.

http://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/09/Hjarnkoll_vinsterMForebyggaOhalsa.pdf

 

Med rätt verktyg kan du i tidigt skede motverka längre perioder med psykisk ohälsa och efterföljande sjukskrivningar. Hela konceptet bygger på att ”mota Olle i grind”.

Företag och organisationer som erbjuder sin personal verktyg i tidigt skede när problem uppstår, gör att dess personal lättare kan handskas med det motgångar som livet har. Resultatet blir lägre sjukskrivningar och mycket onödigt psykiskt lidande.

Genom att erbjuda de anställda detta verktyg får företaget löpande information i vilka områden som verktyget används. Använder många i personalen avdelningen Stress eller Sömn kan företaget rikta sina insatser och arbeta proaktivt med att förebygga inom just dessa områden. Det är värdefull kunskap att kunna mäta av klimatet bland personalen.

 

Exempel:

Ett företag eller en kommun köper in TWOACT till sina anställda. En anställd undviker en längre tids ohälsa tack vare att personen tidigt haft möjlighet att kunna arbeta med sitt mående innan det gått för långt och utvecklat psykisk ohälsa.

 

Resultat:

Investeringen är intjänad. Personen slipper onödigt lidande, företaget slipper kunskapsförlust och sjukskrivningskostnader. Återstående personals förebyggande är ren vinst.

 

Vi erbjuder verktyg utifrån KBT (Kognitiv beteende terapi) som man alltid har med sig, genom applikationerna kan man se hur sina val påverkar ens liv, vilka val som fungerar och de som inte ger önskad effekt. Applikationerna är diskreta och anonyma.

 

Din personal kan kartlägga och se hur deras liv och beteende påverkar dem. Med kunskap om hur de agerar kan de lättare skapa den förändringen som de vill ha. Samtidigt förebygga att utveckla psykisk ohälsa eller gå djupare in i ett beroende.

TWOACT har utvecklat produkter framtagna för att hjälpa människor bryta negativa livsmönster och ta kommandot över sina liv. Människor som känner att de har kontroll över sina liv har en bra psykisk hälsa.

Våra två steg är enkla. Först kartlägger du din livssituation, sen agerar du mot egna mål med hjälp av terapeutiska råd och professionella självhjälps verktyg.

 

Applikationerna är utvecklade i samarbete med professorer, psykologer, läkare och terapeuter utifrån aktuell forskning.

 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Jonas Svensson, CEO

Skicka ett mail vet ja!

Vi finns här! Kontakta oss via telefon, e-post eller någon av våra sociala forum.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Twoact AB                                                           TwoAct   2020

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden