top of page
Vårt koncept - förebyggande helhetsarbete på riktigt!

Vi ger elever verktyg att handskas med sömn, skolstress, studieteknik, studiemotivation, motivera till fysisk aktivitet, hjälpa till vid utsatthet på nätet, stärka deras självkänsla, hantera skärmtid, relationer m.m. Genom Handle-IT har eleven nära till elevhälsa och psykologhjälp.

Statistics_phone.png
3.png
parents.png

Vi stärker föräldrarnas förmågor att handskas med konflikter, skapa goda relationer inom familjen och hjälpa till med att skapa goda rutiner kring sömn, skola och fritid för sina barn. Genom partners erbjuds familjer att i privat regi få tillgång till alla olika kompetenser inom elevhälsa.

Vi kompletterar skolans elevhälsa genom kraftfulla verktyg, tidig kunskap om negativa trender, självstärkande verktyg till eleverna, kontinuerligt mäta måendeklimat och flytta elevhälsan närmare eleverna. 
 

schools.png

När vårt koncept har testats som friskvårdsbidrag för personal i Helsingborg stad uppgav 19 % av de anställda som prövade appen att de var hjälpta av den under en tre månaders period. När konceptet testades i Göteborg under 6 månader uppgav 40 % att de var hjälpta.

En kokbok för livets som stöttar kring livets utmaningar ger väldigt bra resultat.

Vad vinner skolan på att komplettera skolans elevhälsa?
Varför välja Handle - IT?
Det finns bara vinster faktiskt! Det finns helt enkelt ingen annan tjänst som når upp till det arbete Handle - IT gör. Men det är nog för att Handle - IT är framtagen och drivs av personer som fortfarande arbetar inom skolans elevhälsa. 
open-576209_960_720.png
Alltid öppet! 
Handle - IT finns alltid där oavsett tid på dygnet. Alltid nära tillhands i ett format där eleverna befinner sig.
blonde-1300066_960_720.png
Sköter sig själv! 
Handle - IT är ett friskvårdsbidrag för elever. Den är till för att finnas nära till hands när stöd och hjälp behövs. Det betyder att den kommer inte kräva personalresurser. 
arrow-1295953_960_720.png
Ständigt utvecklande! 
Varje vecka förändras materialet i våra tjänster. Förändring i vår omvärld gör att Handle - IT ständigt utvecklas med nya områden. 
common-1300520_960_720.png
Arbetar med hela system! 
Många lösningar vänder sig till elever och skola. Att hjälpa föräldrar skapa bra förutsättningar för sina barns mående och skolgång är en aspekt som inte får uteslutas. 
bag-147782_960_720.png
Särklass mest kostnadsbesparande!
Handle - IT kostar en tiondel gentemot andra digitala tjänster som riktar sig till elevhälsan. Det räcker att en elev stärks och klarar gymnasiet i en kommun med 10 000 elever så är konceptet betalt för kommunen. 
diamond-417896_960_720.png
Bäst på det vi gör! 
Handle - IT är den tjänst med störst variation av funktioner och tjänster. Det gör att den passar en större mängd användare. Det finns helt enkelt något som passar någon! Materialet är granskat av psykologer, designen framtagen tillsammans med RISE och skaparen av Handle - IT arbetar fortfarande inom skolans elevhälsa.  

Handle - IT motiverar barn till att prata och tro på sig själva. Vi har samlat nästan 30 olika organisationer och samarbetspartners som är riktigt bra på att stötta unga inom sina område. Det gör att skolan kan fortsätta gör det som den är bäst på.
books-155185_960_720.png
Används bara när den behövs! 
Många digitala tjänster ger skolor mer arbete. Fler system att förhålla sig till och ökat behov av dokumentation. Handle - IT ska ses som en kokbok för livets svårigheter. Vi använder kokboken när vi behöver stöttning i matlagningen. Inte annars. Det bästa av allt är att när vi använt kokboken ett par gånger för en speciell maträtt behövs inte kokboken mer för just den rätten. Vi har helt enkelt skapat oss nya färdigheter! I terapi talar man om att användaren fått nya verktyg att handskas med sin livssituation.

Det är det Handle - IT gör. Vi utvecklar elevers olika färdigheter.
schools.png
Skärmbild (81).png

Klicka på datorn för att se alla våra funktioner i konceptet.

Vill du vet mer?

Vi finns här! Kontakta oss via telefon, e-post eller någon av våra sociala forum.

bottom of page