Social Distance in Office

Vi stärker individer!

Vårt koncept

 

Idén bakom TwoAct kom till oss som små meddelanden genom terapin. Vid flertalet tillfällen under årens gång har vi fått berättat hur ofta man väntat med att söka hjälp för sitt mående innan man till slut tog steget.

Många individer går runt med psykiskt dåligt mående eller lider av en missbruksproblematik, något som också ofta förknippas med både skuld och skam. Vi kom fram till att fanns det ett verktyg som kunna hjälpa individen att både identifiera, lära sig förstå och ta tag i situationen i tidigare skede, kunde vi hjälpa människor att ”mota olle i grind”.

TwoAct har utvecklat en plattform som fungerar för både barn och vuxna. Vår plattform erbjuder både en digital kurator men också verktyg för att kunna läsa av mående anonymt varje månad samt kommunicera anonymt.

 

Genom vår konceptsida https://www.handle-it.se kan du själv se alla de funktioner vi har och hur de fungerar. Handle-IT är utvecklat för barn men konceptet är det samma.

Det finns bara vinster med att stärka individers egna förmågor att handskas med de motgångar vi alla står inför i perioder. Nu i pandemitider utsätts många yrkesgrupper och individer för stora påfrestningar. Det är viktigt att investera i sin personal, nu mer än någonsin. Längre tider med stora påfrestningar kan ge stora konsekvenser. 

När vårt koncept har testats i Helsingborg stad uppgav 19 % av de anställda som prövade appen att de var hjälpta av den under en tre månaders period. När konceptet testades i Göteborg under 6 månader uppgav 40 % att de var hjälpta. 40 %, det är väldigt bra resultat det!

Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Jonas Svensson, CEO

Sitt inte kvar och var nyfiken.

Vi finns här! Kontakta oss via telefon, e-post eller någon av våra sociala forum.

Twoact AB                                                           TwoAct   2021

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden

info@twoact.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon