Vårt koncept - förebyggande helhetsarbete på riktigt!

Vi ger elever verktyg att handskas med sömn, skolstress, studieteknik, studiemotivation, motivera till fysisk aktivitet, hjälpa till vid utsatthet på nätet, stärka deras självkänsla, hantera skärmtid, relationer m.m. Genom Handle-IT har eleven nära till elevhälsa och psykologhjälp.

Home_phone.png
Statistics_phone.png
parents.png

Vi stärker föräldrarnas förmågor att handskas med konflikter, skapa goda relationer inom familjen och hjälpa till med att skapa goda rutiner kring sömn, skola och fritid för sina barn. Genom partners erbjuds familjer att i privat regi få tillgång till alla olika kompetenser inom elevhälsa.

Vi kompletterar skolans elevhälsa genom kraftfulla verktyg, tidig kunskap om negativa trender, självstärkande verktyg till eleverna, kontinuerligt mäta måendeklimat och flytta elevhälsan närmare eleverna. Genom Handle-IT kan skolor få elevhälsokompetens under perioder av hårt tryck eller i väntan på tillsatt tjänst.
 

schools.png

Vi stärker skolans personal med ett koncept utvärderat tillsammans med en av Sverige största företagshälsovårdsföretag. 

Ett friskvårdsbidrag för den psykiska hälsan, utformat för att stärka den anställdes förmågor att handskas med stress, oro. sömn, alkohol, självkänsla m.m. 

När vårt koncept har testats i Helsingborg stad uppgav 19 % av de anställda som prövade appen att de var hjälpta av den under en tre månaders period. När konceptet testades i Göteborg under 6 månader uppgav 40 % att de var hjälpta. 40 %, det är väldigt bra resultat det!

schools.png
Skärmbild (81).png

Klicka på datorn för att se alla våra funktioner i konceptet.

Vill du vet mer?.

Vi finns här! Kontakta oss via telefon, e-post eller någon av våra sociala forum.