top of page

Hos oss får du trygghet.

iStock-1202358885.jpg

GDPR

. 

  • Vi skyddar data via anonymisering & BankID identifiering för rektor/elevhälsa. 

  • All data anonymiseras & aggregeras på skolnivå innan den presenteras i rektorsportalen. Man kan alltså inte se enskild individs data,

  • Utveckling sköts av Softronic AB, samtliga utvecklare är stationerade i Sverige.

  • Data lagras på ett datacenter i Hammarby sjöstrand där både offentlig sektor och privata aktörer har sin data, all data sparas i Sverige. 

  • Vi samlar data om användarbeteende över tid, för att rektor & elevhälsa skall kunna följa måendeklimat över sin målgrupp och bidra med aktiv rådgivning/input för hur skolan kan förbättra hälsoklimatet.

  • Rätten att bli glömd (GDPR) är stödd och all data kan i så fall raderas för enskild individ på begäran.

  • Samtliga parter som är delaktiga i Handle-IT kommer signera PUB-avtal med respektive kund.

Code of Conduct

TwoAct har tagit fram riktlinjer, Code of conduct, som täcker ett stort antal affärsetiska frågor som vi värdesätter. Code of conduct utgör grunden för hur vi skapar våra policys och rutiner.

Affärsetik och bra värdegrund skapar förhållningssätt som vi vill vara stolta över.

TwoAct är angelägna om att alla engagerar sig i detta och att samtliga medarbetare i företaget bidrar till en god verksamhet präglad av trivsel, laganda och trygghet. TwoAct affärsetiska riktlinjer gäller primärt för alla som uppträder som TwoActs företrädare.

Som företrädare för TwoAct är du skyldig att sätta dig in i och följa de riktlinjer och värdegrunder som vi står för.

TwoAct ska följa alla gällande offentliga lagar, regler och satta riktlinjer som finns, inklusive de som rör bokföring.

Du kan ladda ner TwoAct´s Privacy Policy and Code of Conduct här.

Team
Fortfarande nyfiken?

Vi finns här, kontakta oss på telefon, e-post eller via våra olika sociala medier.

bottom of page