top of page

En personlig digital rådgivare i mobilen kan vara till stöd för flera olika målgrupper.

3.png

Vi vet att familjer med stöd av socialtjänst, boendeverksamheter eller inom psykiatrisk vård är målgrupper som kan ha stor nytta av en digital hjälpreda.

 

Vår tjänst är utformad för att stärka förmågor, skapa struktur och ge en känsla av kontroll.

 

Våra tjänster har påvisat bra resultat på personal inom offentlig sektor samt på elever inom skolans värld. Två piloter har genomförts med en av Sveriges största företagshälsovårds företag.

Handle-IT gör följande:

Home_phone.png
1.png
stärker.png

Handle - IT stärker individers självkänsla.

Vi vill om vi tror att vi kan. 

Självkänsla och en tilltro till att vi kan är grunden för en god psykisk hälsa. En digital stöttepelare kan vara till stor hjälp för barn och familjer som har behov av stöd eller till personer med NPF / missbruk.  

Handle - IT hjälper individer få en känsla av kontroll.

Vi tror på att hjälpa individer till att känna att de har en tilltro till att de kan.

En personlig diskret hjälpreda som ger närhet till råd och kunskap kan vara ett bra komplement för att hjälpa människor skapa bra levnadsval och rutiner.

Skuld och skam.jpg
Kurser.png

Handle - IT kompletterar verksamhetens arbete.

Vår digitala hjälpreda hjälper individer och familjer till bra val. Att stärka individer kring rutiner, goda levnadsval, sömn, självkänsla, hantera stress, oro m.m. ger flera fördelar. 

 

Att utbilda och stärka individers till att hantera livet är en del av regeringens e-hälso vision 2025.

Handle - IT hjälper individer med missbruk och självmedicinering.

Många individer har under påfrestande perioder i sina liv ett osunt förhållningssätt till alkohol, droger eller skärmtid. Att självmedicinera är ett sätt där vi under tuffare perioder väljer beteende för att få må bra eller fly undan. Detta är bra att stötta individer med för att undvika längre perioder med missbruk eller att de utvecklar beroendeproblematik.

cigarette-6161023_960_720.png
klimat.png

Handle - IT hjälper individer att bli klimatsmarta.

Många individer har en oro för klimatet och framtiden av vår planet. Vi har ett område som hjälper individer bli klimatsmarta och samtidigt ge en känsla av att göra bra val för vår planet.

Handle - IT hjälper indivder och familjer balansera skärmtid och hantera risker online.

En stor del av dagens psykiska ohälsa kan kopplas till överdrivet skärmbeteende och sociala medier. Det finns stora vinster med att hjälpa individer och familjer balansera sin skärmtid och hantera risker online.

risker.png
hjälp och stöd.jpg

Handle - IT ger hjälp och stöd alltid nära till hands.

Vi tror på närhet till hjälp och vikten av att stärka individer till att våga be om hjälp. I vår del First Aid har vi samlat många olika instanser och organisationer som bedriver stödverksamhet. Er personal kan själv finnas för chat direkt i individens mobiltelefon.

Handle - IT hjälper personal inom vård och omsorg kommunicera och strukturera individers vardag.

Genom att erbjuda Handle - IT till vård och omsorgsverksamheten kan ni förstå måendeklimat, kommunicera anonymt och hjälpa individer strukturera sina dagliga beteenden.

Plattform.jpg
AI.png

Handle - IT blir smartare med tiden.

Vår tjänst kommer med tiden kunna förstå individen som använder tjänsten på ett mer personligt plan. Genom AI kan vi framöver förstå beteendeförändringar och förutspå stress och suicidalt beteende.

bottom of page