SMARTA ORGANISATIONER TJÄNAR MER!

Spara genom att förebygg

Att hantera ohälsan hos personal minskar kostnader och ökar välbefinnandet hos den anställda. I Helsingborg uppgav 19% att de var hjälpta av konceptet under 3 månader. I Göteborg 40% under 6 månader. TwoAct gör skillnad, stor skillnad!

Få kunskap om personalklimatet

Genom att köpa in TWOACT´s koncept kan ni följa hur personalklimatet ser ut hos er varje månad. Detta gör att ni kan rikta insatser och utbildning i förebyggande syfte.

Investera

Att investera i sin personal ger kvalitet. Personal med en god känsla av att hantera sina liv även i tuffa perioder ger mindre psykisk ohälsa. Att investera innan det blir ett problem är en vinn/vinn situation för alla parter. Inte bara ekonomiskt.

Verksamhets planering

Att köpa in TWOACT´s koncept gör att ni planerar för att motverka i tid, Inte släcka bränder. Om en anställd inte utvecklar psykisk ohälsa och blir långtidssjukskrivning är alla omkostnader intjänade. Blir det två eller fler utöver det är det ren vinst.

Forskning, företag och kostnader

Psykisk ohälsa är den största utgiftsposten för en arbetsgivare kring personalens hälsa. Genom att använda TwoAct räcker det med att en person inte går in i väggen och hela konceptet är betalt. Även om de har tusentals anställda. 

http://arbetsochmiljomedicin.se/vad-kostar-den-psykiska-ohalsan-arbetsgivare/

 

Enkel matematik

Personal som mår bra tar hand om sig själva. De gör bra val och vill utvecklas både privat och inom arbete. Anställda som mår bra vill i högre utsträckning träna och ta hand om sig själv för sin egen skull. Personal med god hälsa har mindre konflikter och är mer effektiva.

Visst låter det intressant!

Ta reda på mer, antingen via telefon, e-post eller sociala medier.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Twoact AB                                                           TwoAct   2020

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden