top of page
Spara genom att förebygg

Att köpa in TwoAct´s koncept gör att ni planerar för att motverka i tid, Inte släcka bränder. Om en anställd inte blir långtidssjukskrivning är konceptet betalt för flera år.

 

Om en elev förhindras bli hemmasittare är koncept intjänat för mer än tio år framåt.

Att förhindra psykisk ohälsa minskar kostnader och ökar välbefinnandet hos den individen. 

Få kunskap om personalklimatet

Genom att köpa in TwoAct´s koncept kan ni följa hur klimatet ser ut på er arbetsplats eller skola varje månad.

 

Detta gör att ni kan rikta insatser och utbildning tidigt i förebyggande syfte.

Läs mer hur det kan se ut på www.handle-it.se.

Kalkyler, projekt och besparingar

Psykisk ohälsa är den största utmaningen vi har att möta. Enligt Skolverket kostar en elev som misslyckas med sin skolgång och blir livsstilskriminell mellan 80-200 miljoner SEK under sin livsstil.

Våra piloter i Helsingborg uppgav 19% att de var hjälpta av konceptet under 3 månader. I Göteborg 40% under 6 månader. TwoAct gör skillnad, stor skillnad!

 

Enkel matematik

En kommun som förhindrar EN elev från att misslyckas med sin skolgång och undviker ett liv med bidrag och missbruk sparar in konceptet för över 50 år framöver. 

 

Det räcker att EN av tusen anställda förhindras att hamna i en långtidssjukskrivning med utmattning så är konceptet betalt. 

TwoAct ger stora vinster. Stora vinster under långa perioder framöver.

Visst låter det intressant!

Ta reda på mer, antingen via telefon, e-post eller sociala medier.

bottom of page