Vi har verktyg att förebygga psykisk ohälsa och beroendeproblematik.