Hur mår din personal?

Den 31:e Mars 2016 kom arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 och heter organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket talar själva om  hur man i och med detta går från begrepp som psykosociala arbetsmiljö till att istället se på de system som medarbetarna ingår i. En förutsättning är att det finns en tydlig dialog mellan medarbetare och arbetsgivare kring varje individs mående.

 

Här kommer TwoAct´s tjänster väl till pass.

Våra tjänster innefattar både hjälpmedel för kommunikation om personalklimat och mående hos den enskilde diskret och anonymt. Varje månad får ni en rapport om personalens:

Mående

Arbetsbelastning

Känsla av meningsfullhet.

Upplevde arbetsstress.

Sömn

Upplevd kontroll av arbetsuppgifter

Kommunikation med företaget.

M.fl.

Förutom månadsrapport om mående och upplevd arbetssituation får du som arbetsgivare information kring hur applikationen används, vilka områden som besöks. Detta gör att ni kan arbeta proaktivt med insatser och ni får tidigt en överblick över om personalklimatet ändras åt något håll.

Då varje företag/organisation får en kod till alla sina anställda kan ni ej se enskilda individers mående utan en överblick över hela personalstyrkan.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Twoact AB                                                           TwoAct   2020

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden