Vår vision

TWOACT erbjuder produkter inom “hjälp till självhjälp”, vi har idag en applikationssvit bestående av de mest förekommande problembilder och arbetar med att utöka vår portfölj löpande. Våra smartphone applikationer är baserade på gedigen erfarenhet från terapi, behandling och beroendesituationer.

 

Med denna bakgrund inom TWOACT och våra partners viktiga kunskap har vi kunnat skapa dessa skräddarsydda ”appar” som bygger på KBT som ramverk.

 

Varför TWOACT ? Idén bakom TWOACT kom till oss som små meddelanden i vår samtals verksamhet. Vid flera olika tillfällen under alla år har vi fått berättat hur ofta man väntar med att söka hjälp för sitt mående.

 

Det är väldigt många som väntar en längre tid där de mår psykiskt dåligt eller lider av en missbruksproblematik, något som också ofta förknippas med både skuld och skam. Vi kom fram till att fanns det ett verktyg som kunna hjälpa individen att både identifiera, lära sig förstå och ta tag i situationen i tidigare skede, kunde vi hjälpa människor att ”mota olle i grind”.

 

TWOACT´s applikationer kan liknas vid ett terapisamtal förpackat i en app. Du kan med hjälp av appen kartlägga din livssituation, lära dig hur du tänker, varför din kropp beter sig som den gör samt den ger dig råd och verktyg för att skapa en förändring. Detta kan du göra diskret och anonymt. Upplever du svårigheter att ändra din livssituation själv med våra appar är det bra att lägga bort skuld & skam och söka mer hjälp IRL.

 

TWOACT partners:

Vi har tagit hjälp erfarna organisationer och även före detta beroendepersoner när vi skapat respektive applikation. Vi samarbetar löpande med experter och professionella parter inom respektive område för att kunna erbjuda vår produkt med en tydlig förankring till respektive område.

 

NOTERA:

– Alla applikationer är anonyma, sparar du något så är det i din egen telefon.

 

– TWOACT är ingen behandling utan vi erbjuder professionella verktyg för hjälp till självhjälp.

Och vi som arbetar med detta är.
Jonas Svensson, CEO

jonas@twoact.com | tel: 072-577 77 82

Jonas är terapeuten som flyttat terapin ut från terapirummet och in i telefonen. Med 18 års erfarenhet från behandling i både privat och offentlig regi insåg Jonas att samhället behöver mer fokus på att förebygga uppkomst av psykisk ohälsa snarare än att släcka ner den.

Olle Hällnäs, CTO

olle@twoact.com | tel: 073-660 91 01

Zohaib Kahn, Utvecklare
zohaib@twoact.com

Olle, tidigare delägare av Procera Networks AB har en lång historia med systemutveckling i olika miljöer, en kunskap som är viktig i våra produkters kommunikation.

Zohaib är med sina 20 år i branschen en klippa när det kommer till det tekniska. Med handplockat utvecklingsteam finns det bara möjligheter i att utveckla våra produkter.

Andreas Sabelhierta, Sälj
andreas@twoact.com

Andreas kommer med erfarenheter från kommun och statlig organisation, pedagogiska verksamheter, fack och arbetsamiljö. På senare år projektledning och apputveckling med inriktning hälsa.

Madelene Einarsson, Sälj
madde@twoact.com

Madelene är i grunden ekonom som utbildade sig vidare på högskolan inom området hälsopromotion, ledarskap och marknadsföring. Madde kommer från arbete som HR-Advisor med att hantera personal och hälsofrågor i en större organisation.

 

Code of Conduct

TWOACT har tagit fram riktlinjer, Code of conduct, som täcker ett stort antal affärsetiska frågor som vi värdesätter. Code of conduct utgör grunden för hur vi skapar våra policys och rutiner.

Affärsetik och bra värdegrund skapar förhållningssätt som vi vill vara stolta över.

TWOACT är angelägna om att alla engagerar sig i detta och att samtliga medarbetare i företaget bidrar till en god verksamhet präglad av trivsel, laganda och trygghet. TWOACT affärsetiska riktlinjer gäller primärt för alla som uppträder som TWOACTs företrädare.

Som företrädare för TWOACT är du skyldig att sätta dig in i och följa de riktlinjer och värdegrunder som vi står för.

TWOACT ska följa alla gällande offentliga lagar, regler och satta riktlinjer som finns, inklusive de som rör bokföring.

Du kan ladda ner TWOACTs Code of Conduct här.

Intresserad av mer information?

Vi finns här, kontakta oss via telefon, e-post eller våra olika sociala medier.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Twoact AB                                                           TwoAct   2020

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden