Hos oss får du trygghet

GDPR

• Vi följer GDPR, all användardata är anonymiserad.

• Utveckling av tjänster görs av We App AB, samtliga utvecklare är stationerade i Göteborg.

• All användardata och persondata är separerat. Ingen tredje part utanför Sverige.

• All data tillhandahålls i ett datacenter i Varberg med MSB skyddsklass 3.

• Samtliga parter som är delaktiga i Handle-IT kommer signera PUL-avtal med respektive kund.

• Skolor och arbetsgivare loggar in på sina tjänster med BankID

Code of Conduct

TwoAct har tagit fram riktlinjer, Code of conduct, som täcker ett stort antal affärsetiska frågor som vi värdesätter. Code of conduct utgör grunden för hur vi skapar våra policys och rutiner.

Affärsetik och bra värdegrund skapar förhållningssätt som vi vill vara stolta över.

TwoAct är angelägna om att alla engagerar sig i detta och att samtliga medarbetare i företaget bidrar till en god verksamhet präglad av trivsel, laganda och trygghet. TwoAct affärsetiska riktlinjer gäller primärt för alla som uppträder som TwoActs företrädare.

Som företrädare för TwoAct är du skyldig att sätta dig in i och följa de riktlinjer och värdegrunder som vi står för.

TwoAct ska följa alla gällande offentliga lagar, regler och satta riktlinjer som finns, inklusive de som rör bokföring.

Du kan ladda ner TwoAct´s Code of Conduct här.

 
Fortfarande nyfiken?

Vi finns här, kontakta oss via telefon, e-post eller våra olika sociala medier.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

Twoact AB                                                           TwoAct   2021

Norrgatan 16

432 41  Varberg

Sweden

info@twoact.com